GMINNA SPÓŁDZIELNIA

"Samopomoc Chłopska"
w Lubaniu

Na lokalnym rynku nieprzerwanie od 70 lat!

NIERUCHOMOŚCI

Lokale użytkowe do wynajęcia i nieruchomości na sprzedaż

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubaniu sprzeda nieruchomość gruntową o powierzchni 500m2 położoną w Lubaniu przy ul. Tkackiej (róg Tkackiej i Szkolnej) dz. Nr 69/3. W planie zagospodarowania miasta przewidziana zabudowa usługowo mieszkalna.

Cena nieruchomości 550000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) do negocjacji.

Tel. 506 047 090


Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubaniu oferuje do wynajęcia powierzchnię handlową/usługową/przemysłową w Domu Handlowym:

ul. Tkacka 4, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie (miasto blisko 25000 mieszkańców)


Parter:

- powierzchnia 250 m2 (cena 5000 zł - do negocjacji)


- dom handlowy położony jest w centrum miasta, miejsca parkingowe bezpośrednio przy budynku, a także duży parking w odległości 50m od budynku

- możliwość wywieszenia dużej reklamy na froncie budynku

- w załączeniu zdjęcia budynku oraz oferowanej powierzchni do wynajęcia


Opłaty za media wg zużycia.

Cena do negocjacji z zarządem Spółdzielni. Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni lub pod nr. tel.: 506 047 090
Nieruchomość: Zespół budynków magazynowych (dawniej produkcyjnych) przy ul. Izerskiej 7, znajdujące się na działce gruntu numer 5, obr. IV, AM. 8, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubaniu jest prowadzona księga wieczysta Kw. nr 18871. 


Łączna kubatura magazynów: 16 759,31 m3

Łączna powierzchnia zabudowy magazynów: 1 785,13 m2

Łączna powierzchnia użytkowa: 3 089,36 m2

Budynki magazynowe wpisane są do rejestru zabytków.


Cena do negocjacji. Informacji o stanie technicznym i prawnym udziela Prezes Spółdzielni, ul. Izerska 7 w godzinach urzędowania. Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni lub pod nr. tel.: 506 047 090

SKUP ZŁOMU

Punkt Skupu, ul. Izerska 7 (baza gs), tel. 75 6464024 wew. 29

Skup to jedna z podstawowych działalności Spółdzielni. Oferujemy najwyższą cenę skupu w okolicy..


Działalność ta koncentruje się na obrocie następującymi towarami: 

  • złom stalowy
  • złom metali kolorowych
  • owoce (skub jabłek w sezonie)


Oferujemy także usługę ważenia na wadze samochodowej do 40 ton.

Jesteśmy w posiadaniu wszystkich koniecznych zezwoleń związanych z obrotem złomem. 


Nasze atuty:

  • działanie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska
  • długoletnie doświadczenie i profesjonalizm w działaniu
  • płynność finansowa – krótkie terminy płatności
PIEKARNIA

ul. Leśna 41, tel. 75 7222381

Piekarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubaniu cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. 


Produkcję prowadzimy przestrzegając rygorystycznych zasad, zabezpieczających otoczenie wytwarzania produktu, poprzez eliminowanie zagrożeń pochodzenia fizycznego, chemicznego oraz mikrobiologicznego. 


W 2006 r. wdrożyliśmy system HACCP, który pozwala na zabezpieczenie produktu w toku jego wytwarzania. System ten polega na nieustannym monitorowaniu jakości wyrobów, w szczególności pod względem ich bezpieczeństwa i higieny, na każdym etapie produkcji, a także podczas transportu i dystrybucji. Opiera się na systematycznym kontrolowaniu miejsc newralgicznych łańcucha produkcyjnego i nie dopuszczeniu do przekroczenia ustalonych limitów krytycznych parametrów. Dzięki temu pieczywo posiada zawsze stałą, wysoką jakość i jest bezpieczne. Produkujemy także przestrzegając norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Permanentnie badamy wpływ naszej produkcji na środowisko. 


Pracownicy znają politykę jakości przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspokajających potrzeby Konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z Klientami i dostawcami.


Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów, ku zadowoleniu ich odbiorców i naszej własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.